Käisime ERMis näitusel. Rahvariietelt pärid mustrid on kolinud ka muudele rõivastele. Näitusel oli esindatud neli tähtsamat perioodi: Eesti Vabariik kuni 1940, Nõukogude Eesti, Välis-Eesti ja taasiseseisvunud Eesti ja vanimas osas oli näha ka mõnd rahvarõivalt disainrõivale ülemineku komplekti. 

Tänapäevasemad teosed olid juba ka märksa tuttavamad ja nii mõnedki kusagilt nähtud. Üldiselt oli näitus väga huvitav. Isegi nii huvitav, et turvamees pidas vajalikuks meile meelde tuletada, et varsti hakatakse sulgema. Selline käitumine natuke torkas. Kui muuseum suletakse kell 6, kas siis tõesti peab juba 15 minutit varem hakkama külastajaid tüütama?!