Väidetavalt oli Forbes koostanud nimekirja oskustest, mida tööandjad 2015. aastal oma töötajatelt kõige rohkem ootavad. Vastavalt sellele nimekirjale oli lynda.com teinud valiku oma kursustest, kus selliseid teadmisi saaks. Vaatasin esimese asjana ära kõige lühema kursuse. Kõigest 11 minuti jooksul räägiti sellest, kuidas kõige efektiivsemalt otsustada.

– Kas mul on piisavalt aega?

– Kui oluline see teema on? (20:80)

– Kas otsustamiseks vajalik info on olemas? (Liiga palju pole ka hea. Milline on minimaalne infohulk, mille põhjal saaks otsustada?)

– Kes peaks veel protsessis osalema?

– Pane otsus kehtima! (Selgita inimestele, miks just nii. Õpeta neid!)