Käisime nelipühal Peetri kirikus leeri lõpetamisel.